Uputstvo o popunjavanju Zapisnika o vršenju tehnickog pregleda vozila

Dana 05. 07. 2018. godine počinje primena Pravilnika o tehničkom pregledu vozila („Službeni glasnik R. Srbije“ 31 /2018), kojim je propisan novi obrazac zapisnika o vršenju tehničkog pregleda vozila (obrayac br. 3).
U cilju postizanja jedinstvenog postupanja, ovim Uputstvom je dat način popunjavanja rublika navedenog obrasca.

Preuzmite PDF ovde : ZAPISNIK