O nama

Grupacija Preduzeća koja koriste opremu koja je nabavljena i servisira se od strane „MARINKOVIĆ HOFMANN“ je brojna i dalje se širi, te se ukazuje potreba da se na organizovan način rešavaju neka pitanja u vezi sa funkcionisanjem opreme, informisanjem radnika iz delatnosti tehničkog pregleda, kako bi se omogućilo da se poslovi odvijaju  u skladu sa novim zakonskim propisima.

 

U tom pravcu osnovana je „Nacionalna asocijacija tehničkih pregleda“ (u daljem tekstu „NATEP“) koja bi po zamisli trebalo da ima sledeću delatnost.

 • Informisanje i instruktaža članova u vezi sa zakonskim propisima i praktičnom primenom za delatnosti koje se obavljaju na liniji tehničkog pregleda motornih vozila.
 • Povezivanje sa relevantnim evroskim telima i institucijama u cilju bržeg informisanja, stručne pomoći i kontinualne prezentacije novih tehnologija.
 • Organizovanje obuke radnika za rukovanje i upotrebu opreme radi polaganja i dobijanja licence-sertifikata za rad kao i pravilnog korišćenja uređaja.
 • Informisanje članova o svim tehničkim unapređenjima opreme koju koriste
 • Obuka radnika za tekuće održavanje opreme.
 • Umreženje opreme na liniji tehničkog pregleda prema novom pravilniku:
  • uređaj za merenje sile kočenja na obimu točka
  • analizator izduvnih gasova kod OTO motora
  • analizator izduvnih gasova kod DIZEL motora
  • uređaj za kontrolu i podešavanje farova
 • U odnosima sa preduzećem „MARINKOVIĆ-HOFMANN“ i ostalim isporučiocima opreme, obezbediti povoljne uslove za delimičnu ili potpunu zamenu opreme ili nadogradnju određenih uređaja uz odgovarajuće povoljnosti (rokovi i cene).
 • Organizovanje popravki opreme u periodu van garancije pod povoljnim uslovima u pogledu roka, kvaliteta, garancije i cene.
 • Asocijacija bi posedovala veći broj rezervnih uređaja koji bi se slali na zamenu dok se korisnikov ne popravi. Slanje bi bilo brzom poštom u oba pravca.
 • Dežurstvo od 7 do 19 sati i momentalno  reagovanje dispečera slanjem zamenskog uređaja ili servisera u kratkom roku.
 • Izrada eleborata o ekonomskoj ceni tehničkog pregleda i zastupanje interesa članova kod Ministarstva trgovine.
 • Savetovanje i pomoć u odredjivanju minimalne cene rada zaposlenih, radi očuvanja struke, kvaliteta i brzine.
 • Zastupanje članova „NATEP“ kod nedležnih državnih organa (van prekršajnih prijava).
 • Savetodavna pomoć oko pripreme dokumentacije i prijava MUP-u za otvaranje tehničkog pregleda.
 • Izrada brošura i uputstava u vezi funkcionisanja edukacije radnika, opreme i obavljanja delatnosti.
 • Pomoć u organizovanju atestiranja opreme od strane ovlašćenih institucija, pre početka rada i na dalje periodično na 6 meseci.
 • Drugi uslovi prema potrebama članova „NATEP-a“.
 • Organizovanje seminara u vezi izmena i predloga oko zakonskih propisa i podzakonskih akata u vezi sa tehničkim pregledima.

Finansiranje „NATEPA“  će se vršiti iz donacija, sponzorstva, članstva, putem naplate usluga po cenovniku i  iz drugih izvora.