Uputstvo o popunjavanju Registra pregledanih vozila

Dana 05. 07. 2018. godine počinje primena Pravilnika o tehničkom pregledu vozila („Službeni glasnik R. Srbije“ 31 /2018), kojim je propisan obrazac pregledanih vozila (obrazac br. 4).
U cilju postizanja jedinstvenog postupanja, ovim Uputstvom je dat način popunjavanja rublika navedenog obrasca.

Preuzmite PDF ovde:  REGISTAR