OBAVEŠTENJE

ČLANOVIMA NACIONALNE ASOCIJACIJE TEHNIČKIH PREGLEDA (NATEP)

Obaveštavamo naše članove, nadležne državne institucije, organizacije, stručnu javnost, kao i građane Srbije koji su korisnici naših usluga naših clanova, da je od 11. Novembra ove godine, Nacionalna Asocijacija Tahničkih Pregleda Srbije postala punopravni član Međunarodne Asocijacije organizacija iz javnog i privatnog sektora uključene u poslove vršenja tehničkog pregleda vozila (CITA-International Motor Vehicle Commitee).

CITA kao krovna međunarodna strukovna asocijacija u oblast vršenja periodičnih pregleda tehničke ispravnosti vozila, izrađuje međunarodne standarde, koordinira istraživanja. studije i ispitivanja, organizuje konferencije i seminare, razvije i potvrđuje nove metode ispitivanja, ustanovljava potrebni nivo, kvalitet i standard opreme za vršenje ispitivanja i kontrolu kvaliteta izvršenog ispitivanja vozila.

CITA razvija i daje preporuke najbolje prakse ispitivanja tehničke ispravnosti vozila, izrađuje međunarodne standarde, koordinira istraživanja, studije i ispitvanja, organizuje konferencije i seminare, razvija i potvrđuje nove metode ispitivanja, ustanovljava potrebni nivo, kvalitet i standard opreme za vršenje ispitivanja i kontrolu kvaliteta izvršenog ispitivanja vozila.

CITA takođe razvija i potvrđuje način, tehniku i metodologiju akreditacija obuka za pregledače na linijama tehničkih pregleda, razvija standarde informacionih sistema koji se koriste za poboljšanje doslednosti i efikasnosti pregleda vozila itd.

Punopravnim članstvom u CITA, predstavnici NATEP-a će biti u prilici da aktivno učestvuje u radu CITA, da konstantno prate sve postojeće standarde i budući razvoj regulative vezane za ispitivanje tehničke ispravnosti vozila u EU kao i da od CITA dobijaju svu potrebnu pomoć u vidu tehničkih preporuka, saveta i mišljenja.

Preuzmite dokument ovde:

Obaveštenje-CITA

Za više informacija posetite oficijalnu web prezentaciju CITA.

NATEP će biti u prilici da sva stečena saznanja i iskustva prosledi svojim članovima, svim zainteresovanim Institucijama i stručnoj javnosti u Republici Srbiji te da pruži svoj doprinos harmonizaciji lokalnih propisa i procedura rada u oblasti vršenja periodičnih pregleda tehničke ispravnosti vozila sa međunarodnim i EU propisima, odnosno kako bi se učinio korak bliže povećanjem bezbednosti saobraćaja ka krajnjem cilju a to je isključenje neispravnosti vozila kao uzroku nastanka saobraćajne nezgode.